Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatvédelemről dióhéjban

Általános megjegyzések

A következő megjegyzések könnyen érthető áttekintést adnak arról, mi történik az Ön személyes adataival, amikor ellátogat weboldalunkra. Személyes adatnak számít minden olyan adat, amely segítségével az Ön személyét azonosítani lehet. Az adatvédelem témájával kapcsolatos részletes információkat az e szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Az adatok rögzítése weboldalunkon

Ki felelős az adatrögzítésért ezen a weboldalon?

Ezen a weboldalon az adatok feldolgozását a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeit a weboldal impresszumában találja meg.

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Adatai egyrészt olyan módon kerülnek birtokunkba, hogy azokat nekünk átadja. Ilyen adatok lehetnek például azok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor ad meg.

Más adatokat a weboldal meglátogatásakor informatikai rendszerünk automatikusan rögzít. Ide tartoznak elsősorban a műszaki adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal meglátogatásának időpontja). Ezeknek az adatoknak a begyűjtése automatikusan történik, amikor a weboldalunkat megnyitja.

Mire használjuk fel az Ön adatait?

Az adatai egy részét azért gyűjtjük, hogy a weboldal hibamentes működését biztosítani tudjuk. A többi adatot felhasználói viselkedése elemzéséhez használhatjuk fel.

Milyen jogokkal rendelkezik az adataival kapcsolatosan?

Ön mindenkor rendelkezik azzal a joggal, hogy díjmentesen felvilágosítást kapjon az általunk tárolt személyes adatainak eredetéről, ezek címzettjéről és felhasználásának céljáról. Ezenkívül jogosult arra, hogy az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését kérje. Ezekre, valamint az adatvédelemre vonatkozó további kérdéseivel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. Továbbá panasz benyújtására is jogosult az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Harmadik fél szolgáltatók eszközei és elemzési eszközei

Weboldalunk meglátogatása során böngészési magatartását statisztikai célból kiértékelhetik. Ezeket elsősorban cookie-k és úgynevezett elemző programok segítségével végzik. Böngészési magatartásának elemzése általában anonim módon történik; böngészési tevékenysége nem lehet Önhöz visszavezethető. Ezeket az elemzéseket letilthatja, vagy bizonyos eszközök használatának mellőzésével megakadályozhatja. Ezzel kapcsolatos részletes információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Ezeket az elemzéseket le is tilthatja. A letiltás lehetőségeiről ebből az adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.

2. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Jelen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik személyes adatai védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényileg szabályozott adatvédelmi irányelveknek, illetve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor ezt a weboldalt meglátogatja, különböző személyes adatokat gyűjtünk Önről. Személyes adatoknak számítanak az olyan adatok, amelynek segítségével az Ön személyét azonosítani lehet. Az említett adatvédelmi nyilatkozat kifejti, milyen adatokat gyűjtünk és ezeket mire használjuk. Azt is tartalmazza, hogy ezek kezelése milyen módon és milyen célokra történik.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten keresztül bonyolított adatátvitel (pl. e-mailben folytatott kommunikáció során) biztonsági kockázatokkal járhat. Harmadik fél hozzáférését kizáró, 100%-os biztonságot nyújtó adatvédelem nem lehetséges.

A felelős szervezet adatai

Az ezen a weboldalon történő adatfeldolgozásért felelős szervezet a következő:

Rhenus Lub GmbH & Co KG
Erkelenzer Straße 36
41179 Mönchengladbach

Telefon: +49 2161 5869-0
E-mail: vertrieb@rhenusweb.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, amely egyedül vagy másokkal együtt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail-címek stb.) feldolgozásának céljáról és módjáról dönt.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása

Számos adatfeldolgozási eljárás csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Egy erre már megadott hozzájárulást bármikor visszavonhat. Ehhez elegendő egy bármilyen formátumban e-mailben nekünk elküldött értesítés. A visszavonásig történt adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

Panasz benyújtásának joga az illetékes felügyeleti hatósághoz

Adatvédelmi jogsértések esetén az érintettnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál. Adatvédelmi kérdések esetén az illetékes felügyeleti hatóság annak a tartománynak az adatvédelmi biztosa, amelyben vállalatunk székhelye található. A következő hivatkozáson elérhető az adatvédelmi biztosok listája és elérhetőségeik: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Az adathordozhatóság joga

Jogosult arra, hogy azokat az adatait, amelyeket hozzájárulása vagy egy szerződés teljesítése alapján automatikusan feldolgozunk, egy általánosan elfogadott, géppel olvasható formátumban saját maga vagy egy harmadik fél számára kikérje. Amennyiben az adatok egy másik felelős részére való közvetlen átadását kéri, ez csak olyan mértékben végrehajtandó, amennyire ez műszakilag megoldható.

SSL/TSL-titkosítás

Biztonsági okokból és az olyan bizalmas adatok átvitelének védelme érdekében, mint például a nekünk, mint weboldalüzemeltetőnek küldött megrendelések és ajánlatkérések, oldalunk SSL- illetve TSL-titkosítási protokollt alkalmaz. Egy kódolt kapcsolatot arról ismerhet fel, hogy a böngészője címsorában a “http://” jelzés “https://” jelzésre vált, és a címsorban egy lakat szimbólum jelenik meg.

Amikor az SSL vagy TSL titkosítási protokoll aktív állapotban van, akkor az Ön által velünk megosztott adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, zárolás, törlés

Önnek a jelenleg érvényes jogszabályi megállapodások keretein belül mindenkor joga van térítésmentesen felvilágosítást kérni az általunk tárolt személyes adatairól, azok származási helyéről, címzettjéről és az adatfeldolgozás céljáról, továbbá adott esetben joga van ezen adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére is. Ezzel kapcsolatban és a személyes adatokra vonatkozó egyéb kérdések ügyében bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.

Reklámcélú e-mailek elleni tiltakozás

Az impresszumkötelezettség keretein belül közzétett kapcsolattartási adatok felhasználása nem kifejezetten igényelt reklám- és tájékoztatóanyagok küldésére tilos. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a kéretlen reklámanyagok, pl. spam-e-mailek beérkezése esetén jogi lépéseket tegyen.

3. Adatvédelmi tisztviselő

A jogszabály által előírt adatvédelmi tisztviselő

Vállalatunk kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt.

Rhenus Lub GmbH & Co. KG
Adatvédelmi tisztviselő – személyesen elérhető –
Erkelenzer Str. 36
41179 Mönchengladbach

Telefon: +49 2161 5869-0
E-mail: datenschutzbeauftragter@rhenusweb.de

4. Az adatok rögzítése weboldalunkon

Cookie-k

Szervernaplófájlok

A weboldal kiszolgálója olyan automatikus adatokat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernapló fájljaiban, amelyeket az Ön böngészője velünk automatikusan megoszt. Ezek a következők:

  • a böngésző típusa és verziószáma
  • a használt operációs rendszer
  • forrás-URL
  • a kapcsolódó számítógép hosztneve
  • a szerverlekérés időpontja
  • IP-cím

Ezek az adatok más adatforrásokkal nem kerülnek összekapcsolásra.

Az adatok feldolgozása az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően történik, amely szerint az adatok feldolgozása egy szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések végrehajtása esetén megengedett.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben ajánlatkérését a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése útján juttatja el hozzánk, az azon szereplő adatait, beleértve a megadott kapcsolatfelvételi adatokat, csak az ajánlatkérés feldolgozása és az esetleges kiegészítő kérdések megválaszolása céljából tároljuk. Ezeket az adatokat hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

A kapcsolatfelvételi űrlapban megadott adatainak feldolgozása kizárólagosan az Ön hozzájárulása mellett történhet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy bármilyen formátumban e-mailben nekünk elküldött értesítés. A visszavonásig történt adatfeldolgozási folyamatok jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadott adatokat addig kezeljük, amíg minket azoknak törlésére fel nem kér, azok kezelésére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatok tárolásának oka meg nem szűnik (például az ajánlatkérés feldolgozásának befejezte után). A jogszabályi kötelezettségek – különösen a megőrzési határidőkkel kapcsolatos szabályok – érvényben maradnak.

A weboldalon történő regisztráció

Weboldalunkra regisztrálni is tud, és ezáltal az oldalon további funkciók használata válik lehetővé. Az ehhez megadott adatokat csak a mindenkori kínálat használata érdekében használjuk fel, vagy olyan szolgáltatásokhoz, amelyekre regisztrált. A regisztrációkor kért kötelező adatokat hiánytalanul meg kell adnia. Ellenkező esetben regisztrációját elutasítjuk.

A kínálat terjedelmében fellépő fontos változások vagy a műszaki szempontból szükséges változtatások esetén a regisztrációkor megadott e-mail-címén értesítjük ezekről az eseményekről.

A regisztráció alkalmával megadott adatainak feldolgozása kizárólagosan az Ön hozzájárulása mellett történhet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Az ehhez Ön által adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy bármilyen formátumban e-mailben nekünk elküldött értesítés. A már lezajlott adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

A regisztráció alkalmával gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön a weboldalunkon regisztrációval rendelkezik, majd töröljük őket. A jogszabály által előírt megőrzési határidők érvényben maradnak.

5. Közösségi média

Facebook-pluginok (Tetszik és megosztás gomb)

Oldalunkba a Facebook közösségi médiafelület pluginjai kerültek beépítésre, a szolgáltató: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. A Facebook-pluginjai a Facebook-logóról vagy a Tetszik-gombról ismerhetők fel oldalunkon. A következő linken elérhető egy áttekintés a Facebook-pluginokról: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Amikor weboldalunkra látogat, a pluginon keresztül közvetlen kapcsolat létesül a böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal azt az információt kapja meg, hogy az Ön IP-címével meglátogatta a weboldalunkat. Ha a Facebook Tetszik-gombjára kattint, miközben a Facebook-fiókjába be van jelentkezve, akkor az oldalunk tartalmát összekapcsolhatja Facebook-fiókjával. Ezáltal a Facebook hozzárendelheti a weboldalunkon történt látogatását az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldal szolgáltatójaként nem jutunk semmiféle információhoz a megosztott adatokról, vagy azok Facebookon történt felhasználásáról. További információt a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál a következő linken: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook az oldalunkon tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelhesse, jelentkezzen ki Facebook-fiókjából.

Twitter-plugin

Oldalunkba a Twitter szolgáltatójának funkciói bele vannak építve. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA kínálja. A Twitter és a „re-tweet”(egy tweet újbóli megosztása) funkció használatával a meglátogatott weboldalt a Twitter-fiókjával összekapcsolja, és ezt más felhasználók számára közzéteszi. Ebben az esetben adatok is továbbításra kerülnek a Twitter oldalára. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldal szolgáltatójaként nem jutunk semmiféle információhoz a megosztott adatokról, vagy azok Twitteren történt felhasználásáról. További információt a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában talál a következő linken: https://twitter.com/privacy.

A Twitter fiókjának adatvédelmi beállításait a fiókbeállításai között, a következő linken tudja módosítani: https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Oldalaink használják a Google+ egyes funkcióit. A szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Információgyűjtés és -továbbadás: A Google+-gomb segítségével információkat oszthat meg világszerte. A Google+-gomb használatával Ön és más felhasználók személyre szabott tartalmakat kaphatnak a Google-tól és partnereinktől. A Google tárolja azt az információt, hogy egy tartalmat +1 jelöléssel látott el, illetve azon oldal adatait is, amelyet a +1 gomb megnyomásakor megtekintett. Az Ön +1-jelölései profilnevével és a Google-szolgáltatásokban használt fotójával együtt megjelenhetnek például a keresési eredményekben, a Google-fiókjában vagy weboldalak és internetes hirdetések egyéb helyein.

A Google rögzíti a +1-tevékenységeire vonatkozó információkat az Önnek és másoknak nyújtott Google-szolgáltatások javítása érdekében. A Google+ gomb használatához szükség van egy, a világ bármely pontjáról látható, nyilvános Google-profilra, amelynek legalább a profilhoz választott nevet tartalmaznia kell. Ez a név lesz használatos minden Google-szolgáltatásban. Bizonyos esetekben ez a név egy másik névvel is helyettesíthető, amelyet a tartalmak Google-fiókon keresztül történő megosztása során használt. A Google-profilhoz tartozó személyazonossága megjeleníthető azon felhasználók számára, akik ismerik az e-mail-címét, vagy más, azonosításra alkalmas információkkal rendelkeznek Önről.

Az összegyűjtött információk felhasználása: A fent ismertetett alkalmazási célok mellett az Ön által rendelkezésre bocsátott információk felhasználása az érvényben lévő Google adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően történik. Előfordulhat, hogy a Google a felhasználók +1-tevékenységeiről összefoglaló statisztikákat hoz nyilvánosságra, illetve azokat továbbadja felhasználóknak és partnereknek, mint például kiadóknak, hirdetőknek vagy kapcsolódó weboldalak üzemeltetőinek.

LinkedIn plugin

Weboldalunk a LinkedIn hálózat egyes funkcióit használja. A szolgáltató: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Minden alkalommal, amikor lehívja egyik oldalunkat, amely a LinkedIn funkcióit tartalmazza, kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn értesítést kap, hogy az Ön IP-címével meglátogatták weboldalunkat. Amikor a LinkedIn Ajánlás-gombjára kattint, és be van jelentkezve LinkedIn fiókjába, a LinkedIn számára lehetővé válik, hogy a weboldalunkon tett látogatását összekapcsolja a felhasználói fiókjával. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldal szolgáltatójaként nem jutunk semmiféle információhoz a megosztott adatokról, vagy azok LinkedInen történt felhasználásáról.

További információt a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában talál a következő linken: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Elemzési eszközök és hirdetések

Google Analytics

A jelen weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ. Ezek szöveges állományok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és amelyek segítségével elemezhető a weboldal Ön általi használatának módja. A cookie-k által az Ön weboldalhasználatáról generált információkat a rendszer általában a Google az Egyesült Államokban lévő egyik szerverére továbbítja és ott tárolja.

A Google Analytics cookie-jainak tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez azért, hogy internetes kínálatát és hirdetéseit optimalizálni tudja.

IP-névtelenítés

Weboldalunkon aktiváltuk az IP-névtelenítés funkciót. Ezáltal az IP-címét a Google-tól az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más államain belül az USA-ba történő továbbítást megelőzően lerövidítik. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google Egyesült Államokban található valamely szerverére, ahol végül a rövidítés megtörténik. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google felhasználja ezeket az információkat a weboldalhasználati szokásainak kiértékeléséhez, a weboldalon folytatott tevékenységeivel kapcsolatos jelentések kiállításához, illetve a weboldal- és az internethasználathoz kapcsolódó, további szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetője számára. A Google Analytics szolgáltatás keretében a böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más adataival.

Böngészőplugin

A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem működnek megfelelően. Ezenkívül lehetősége van megakadályozni a cookie-k által a weboldal használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címét) begyűjtését és feldolgozását a Google részéről – ehhez le kell töltenie és telepítenie kell a következő hivatkozás alatt elérhető böngészőplugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Az adatgyűjtés elutasítása

A következő hivatkozásra kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Öntől. Egy elutasító (opt-out) cookie kerül elhelyezésre, amely megakadályozza az adatgyűjtést Öntől a weboldal jövőbeli felkeresései során: [google_analytics_optout]Google Analytics kikapcsolása.[/google_analytics_optout]

A Google Analytics által a felhasználói adatok kezelése során alkalmazott előírásokat, és az idevonatkozó bővebb tájékoztatást a Google Adatvédelmi nyilatkozatában találja: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megbízásos adatfeldolgozás

A Google-lel szerződést kötöttünk a megbízásos adatfeldolgozásra vonatkozóan, amelynek keretében a Google Analytics használata során a német adatvédelmi hivatalok szigorú előírásait maradéktalanul betartjuk.

Matomo (korábban Piwik)

A jelen weboldal a Matomo nyílt forráskódú webelemző szolgáltatást használja. A Matomo úgynevezett „cookie-kat” használ. Ezek szöveges állományok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és amelyek segítségével elemezhető a weboldal Ön általi használatának módja. Ennek érdekében a cookie-k által a weboldal használatára vonatkozóan generált információkat a szervereinken tároljuk. Az IP-cím a tárolást megelőzően névtelenítésre kerül.

A Matomo cookie-jai az Ön készülékén kerülnek tárolásra, amíg le nem törli őket.

A Matomo cookie-jainak tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás névtelenített elemzéséhez azért, hogy internetes kínálatát és hirdetéseit optimalizálni tudja.

A cookie-k által a weboldal használatára vonatkozóan generált információkat nem adjuk tovább harmadik félnek. A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem működnek megfelelően.

Amennyiben nem ért egyet adatai tárolásával és használatával, itt kikapcsolhatja ezek tárolását és felhasználását. Ebben az esetben a böngészőjében egy elutasító (opt-out) cookie kerül elhelyezésre, amely megakadályozza, hogy a Matomo használati adatokat tároljon. Ha törli a számítógépén lévő cookie-kat, azzal a Matomo-t elutasító (opt-out) cookie is törlődik. Az elutasítást egy következő látogatás során újra aktiválni kell.

WordPress Stats

Ez a weboldal a WordPress Stats eszközét használja, hogy a felhasználói hozzáférést statisztikai célból kiértékelje.  Szolgáltató: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

A WordPress Stats cookie-kat alkalmaz, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és amelyek segítségével elemezhető a weboldal Ön általi használatának módja. A weboldalunk használatról a cookie-k által generált információt az USA-ban található szervereken tárolják. Az Ön IP-címét a feldolgozás után, de még a tárolás előtt névtelenítik.

A WordPress Stats által létrehozott cookie-k a készülékén maradnak, amíg le nem törli őket.

A WordPress Stats cookie-jainak tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás névtelenített elemzéséhez azért, hogy internetes kínálatát és hirdetéseit optimalizálni tudja.

Beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k elhelyezéséről értesítse, a cookie-kat csak bizonyos esetekben engedélyezze, a cookie-k rögzítését bizonyos esetekben vagy általánosságban megtiltsa, valamint, hogy a böngészője bezárásakor a cookie-kat automatikusan törölje. A cookie-k kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a weboldalunk egyes funkciói csak korlátozottan működnek.

Adatai gyűjtését és felhasználását a jövőre nézve meg is tilthatja, amennyiben az alábbi linkre kattintva egy opt-out (elutasító) cookie-t telepít a böngészőjébe: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Ha törli a számítógépén található cookie-kat, az elutasító cookie-t újra telepítenie kell.

Google AdWords és Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google AdWords szolgáltatásait használja. Az AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) online hirdetéskezelő programja.

A Google AdWords keretein belül úgynevezett konverziókövetést alkalmazunk. Amikor egy Google által bekapcsolt hirdetésre kattint, akkor egy konverziókövetésre kialakított cookie kerül beépítésre. A cookie-k kis méretű szövegfájlok, amelyeket az internetböngésző a felhasználó számítógépére tölt le. Ezek a cookie-k 30 nap után elvesztik érvényességüket, és céljuk nem a felhasználó személyének beazonosítása. Ha a felhasználó ennek a weboldalnak bizonyos oldalaira látogat, és a cookie érvényessége még nem járt le, akkor a Google és mi felismerhetjük, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott, és az erre az oldalra irányította át.

Minden Google AdWords-ügyfél más cookie-t kap. A cookie-kat nem lehet az AdWords-ügyfelek weboldalain keresztül utánkövetni. A konverziós cookie-k segítségével összegyűjtött információk arra szolgálnak, hogy azon AdWords-ügyfelek részére konverziós statisztikákat hozzanak létre, akik a konverziókövetés mellett döntöttek. Az ügyfelek megkapják azoknak a felhasználóknak a számát, akik a hirdetésre kattintottak, és akiket egy konverziókövető címkével ellátott oldalra átirányítottak. Azonban nem kapnak olyan információkat, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy a felhasználók személyét azonosítsák. Amennyiben nem szeretne ebben a követésben részt venni, ezt a felhasználási módot letilthatja, mégpedig úgy, hogy a Google konverziókövető cookie-ját az internetböngészője felhasználói beállításaiban deaktiválja. Ezután a konverziókövetés statisztikájában nem szerepel majd.

A konverziós cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez azért, hogy internetes kínálatát és hirdetéseit optimalizálni tudja.

A Google AdWordszel és a Google konverziókövetéssel kapcsolatban további információt a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/policies/privacy/.

Beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k elhelyezéséről értesítse, a cookie-kat csak bizonyos esetekben engedélyezze, a cookie-k rögzítését bizonyos esetekben vagy általánosságban megtiltsa, valamint, hogy a böngészője bezárásakor a cookie-kat automatikusan törölje. A cookie-k kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói csak korlátozottan működnek.

Google reCAPTCHA

Weboldalunkon a „Google reCAPTCHA” (a továbbiakban: „reCAPTCHA”) szolgáltatást alkalmazzuk. Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

A reCAPTCHA segítségével tudjuk ellenőrizni, hogy a weboldalunkon történő adatbevitelt (például a kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy automatizált program hajtotta végre. Ezért a reCAPTCHA a weboldal látogatójának magatartását elemzi különböző jellemzők alapján. Ez az elemzés automatikusan elindul, amikor a weboldal látogatója a weboldalra lép. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző információkat értékel ki (pl. IP-cím, a weboldalon való tartózkodás időtartama vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során összegyűjtött adatokat a Google-nek továbbítja.

A reCAPTCHA-elemzések teljes mértékben a háttérben futnak. A weboldal látogatóit nem tájékoztatják arról, hogy éppen elemzés zajlik.

Az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy internetes kínálatát a visszaélés céljából végzett automatikus kémkedéstől és spamtől megvédje.

További információt a Google reCAPTCHA-val, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban a következő linkeken talál: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/és https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Hírlevél

Hírlevéladatok

Amennyiben fel kíván iratkozni a weboldal által küldött hírlevélre, szükségünk van az Ön e-mail-címére, illetve néhány információra, amely alapján ellenőrizhetjük, hogy Ön a megadott e-mail-cím tulajdonosa, és egyetért a hírlevélre való feliratkozással. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldéséhez használjuk, és azokat nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevélre való feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történhet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Az adatok és az e-mail-cím mentésére, valamint annak hírlevelek küldésére való felhasználására vonatkozó hozzájárulást bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „Leiratkozás”-linkre kattintva. A már lezajlott adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

A hírlevél küldéséhez szükséges, általunk őrzött adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, és a hírlevél lemondásakor ezeket töröljük. Azokat az adatokat, amelyeket Önről más céllal tárolunk (pl. e-mail-címeket a tagsági nyilvántartáshoz), a fentiek nem érintik.

MailChimp

Weboldalunk a hírlevelek kiküldéséhez a MailChimp szolgáltatásait használja. Szolgáltató: Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

A MailChimp egy olyan szolgáltatás, amely többek között a hírlevelek küldésének megszervezését és elemzését szolgálja. Amikor a hírlevelek küldéséhez szükséges adatokat számunkra megadja (pl. e-mail-címét), azokat a MailChimp egyesült államokbeli szerverein tárolják.

A MailChimp rendelkezik az EU-USA Adatvédelmi Pajzs tanúsítványával.  Az Adatvédelmi Pajzs egy Európai Unió és az USA között megkötött egyezmény, amely az európai adatvédelmi szabványok betartását biztosítja az Amerikai Egyesült Államokban is.

A MailChimp segítségével egyszerűen tudjuk hírlevélkampányaink teljesítményét elemezni. Amikor megnyit egy olyan e-mailt, amelyet MailChimppel küldtünk, az e-mailben található fájlok egyike (az úgynevezett webjelző, azaz web beacon) összekapcsolódik az USA-ban található MailChimp-szerverekkel. Így meg lehet állapítani, hogy egy hírlevél-üzenetet megnyitottak-e, és azon belül melyik linkekre kattintottak. Ezenkívül műszaki adatokat kerülnek gyűjtésre (pl. a lekérdezés időpontja, IP-cím, a böngésző típusa és az operációs rendszer típusa). Ezek az információk nem rendelhetők hozzá a mindenkori hírlevélcímzetthez. Csak a hírlevélkampányok statisztikai célú elemzésére szolgálnak. Ezeknek az elemzéseknek az eredményei arra használhatók, hogy a jövőbeni hírleveleket a címzettek érdeklődésének megfelelőbben tudjuk kialakítani.

Ha nem szeretne a MailChimp elemzésében részt venni, le kell iratkoznia a hírlevélről. Ebből a célból minden hírlevelünkben megtalálható a megfelelő link. Továbbá a hírlevélről közvetlenül a weboldalon is leiratkozhat.

Az adatok feldolgozása kizárólagosan az Ön hozzájárulásával történhet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben leiratkozik a hírlevelünkről. A már lezajlott adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

A hírlevél küldéséhez szükséges, általunk őrzött adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, és a hírlevél lemondásakor ezeket saját szervereinkről és a MailChimp szervereiről is töröljük. Azokat az adatokat, amelyeket Önről más céllal tárolunk (pl. e-mail-címeket a tagsági nyilvántartáshoz), a fentiek nem érintik.

A MailChimp adatvédelmi megállapodásairól több információt a következő linken talál: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Az adatfeldolgozási megállapodás megkötése

A MailChimp szolgáltatójával úgynevezett adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk, amelyben kötelezzük a MailChimpet arra, hogy ügyfeleink adatait megőrizzék és harmadik félnek ne adják ki. A szerződést az alábbi linken tekintheti meg: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. Pluginok és eszközök

YouTube

A weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube pluginját is tartalmazza. Az oldalak üzemeltetője: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Amikor olyan oldalunkat látogatja meg, amelybe beépítettük a YouTube-plugint, összeköttetés jön létre a YouTube szervereivel. A plugin közli a YouTube szerverével, hogy Ön melyik oldalakat látogatta meg.

Amennyiben be van jelentkezve YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési magatartását közvetlenül hozzárendelje személyes profiljához. Ezt elkerülheti azáltal, hogy kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube használata annak érdekében történik, hogy online kínálatunkat tetszetős módon tudjuk bemutatni. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdése értelmében jogos érdeknek számít.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Weboldalunkon a betűtípusok egységes megjelenítése érdekében az úgynevezett Web Fonts szolgáltatást használjuk, amelyet a Google bocsát rendelkezésünkre. Egy oldal lehívása esetén a böngészője a szükséges Web Fontokat a böngészője gyorsítótárába betölti, hogy a szövegeket és betűkészleteket helyesen tudja megjeleníteni.

E célból az Ön által használt böngészőnek kapcsolatba kell lépnie a Google szervereivel. Ezáltal a Google tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címéről weboldalunkat felkeresték. A Google Web Fonts használata annak érdekében történik, hogy online kínálatunkat tetszetős és egységes módon tudjuk bemutatni. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdése értelmében jogos érdeknek számít.

Amennyiben böngészője a Web Fontokat nem támogatja, az oldal a számítógépének egy szabványos betűtípusát használja.

További információt a Google Web Fonts szolgáltatással kapcsolatban a következő linken: https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Térkép

Ez a weboldal a Google Térkép térképszolgáltató egy API-ját használja.  A szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Térkép funkcióinak használatához szükséges az Ön IP címének tárolása. Ezeket az információkat általában a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják. Ennek az oldalnak az üzemeltetőjének nincs befolyása erre az adatátvitelre.

A Google Térkép használata annak érdekében történik, hogy online kínálatunkat tetszetős formában tudjuk bemutatni, valamint hogy a weboldalon megadott címen könnyen megtaláljanak minket. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdése értelmében jogos érdeknek számít.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.